KONWÓJ - Kamień dla Twojego ogrodu
Grysy i żwiry
  • żwir 8-16
  • żwir 20-40
  • żwir 16-63
  • Grys różowy - łamany marmur
  • Grys biały - Biała Marianna
  • Grys czarny bazaltowy

Służą do wypełniania oczek wodnych, szczelin między kamieniami przy budowie chodników. Mają walory ozdobne.